clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 04.1.2021. godine do 08.01.2021. godine

08.01.2021.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU SAMOBORSKE CESTE OD ULICE ORANICE DO ZAGREBAČKE CESTE, klasa: 400-01/20-004/7229
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 34.000,00 kn
 
SANACIJA PLATOA ISPRED GIMNAZIJE "LUCIJANA VRANJANINA", klasa: 400-01/20-004/7628
Tvrtka: A.R.ING D.O.O., SITNICE 3, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 331.847,00 kn
 
POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL, klasa: 400-01/20-004/7460
Tvrtka: MEDIKA D.D., CAPRAŠKA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 35.075,67 kn
 
MIKROBIOLOŠKI  KABINET, klasa: 400-01/20-004/6410
Tvrtka: LABOMAR D.O.O., GMAJNJE 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 57.000,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE FIJANOVE ULICE U SESVETAMA, klasa: 400-01/20-004/7689
Tvrtka: TRSTENIK ELEKTRONIKA D.O.O., TRSTENIK NARTSKI, ZAGREBAČKA 163, 10361 SESVETE-KRALJEVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 108.417,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA ULICE VESELIŠĆE, klasa: 400-01/20-004/7561
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., ULICA OTONA IVEKOVIĆA 25, 10 360 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.800,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VELEBITSKE ULICE U SESVETAMA  - IZGRADNJOM DIJELA NOGOSTUPA, klasa: 400-01/20-004/7713
Tvrtka: SEDRA CONSULTING D.O.O., USKOPSKA 11, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.500,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM MOSTOVA NA POTOKU LOMNICA (PRIGRADSKA, OBREŠKA I GRANČARSKA), POTOKU MOČIRAD (BREZOVIČKA) I LIPNIČKOJ CESTI (III. ODVOJAK) , klasa: 400-01/20-004/7564
Tvrtka: IVAGO - PLAN D.O.O., PETRA DUMIČIĆA 4, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.500,00 kn
 
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji