clanak False

Projekt SOOVICA - Završna konferencija

26.10.2023.

U prostorima Dječjeg vrtića Sopot danas je održana završna konferencija projekta "Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života - SOOVICA".

Projekt SOOVICA Grad Zagreb provodio je u partnerstvu s 5 dječjih vrtića - DV Iskrica, DV Tatjane Marinić, DV Sopot, DV Jabuka i DV Petar Pan - a cilj projekta bio je unaprijediti usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvođenjem produljenog odgojno-obrazovnog rada i boravka u dječjem vrtiću za onu djecu čiji roditelji/skrbnici svoje radno vrijeme ne mogu prilagoditi standardnom radnom vremenu dječjeg vrtića.

Dječji vrtići, partneri u projektu, na spomenutoj su konferenciji prezentirali aktivnosti i rezultate, odnosno, programe razvijene u sklopu projekta. U sklopu projekta razvijena su i provodila su se tri programa: usvajanje hrvatskog jezika za djecu inojezičare, rad s potencijalno darovitom djecom te program za djecu s teškoćama jezično-govorne komunikacije.

U 15 odgojno-obrazovnih skupina vrtića partnera na projektu u kojima su se programi provodili unaprijeđeni su prostorno-materijalni uvjeti te stručni kapaciteti odgojitelja i stručnih suradnika, a novi će se programi i znanja stečena projektom u narednom razdoblju prenositi i u druge dječje vrtiće Grada Zagreba.

Projekt SOOVICA financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 698.211,74 €, sa stopostotnim iznosom bespovratnih sredstava, pri čemu udio Europske unije iznosi 85%, a udio Republike Hrvatske 15%.