landing

Odgoj i obrazovanje


Zagreb-suvremeni grad najveće je ne samo industrijsko, gospodarsko, političko, sportsko, kulturno već  i obrazovno središte što potvrđuje brojnošću odgojno-obrazovnih ustanova kao i raznolikošću usluga i programa za djecu i roditelje.

U cilju unapređivanja djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja te učeničkog i studentskog standarda kao i njihove prepoznatljivosti u europskim okvirima, od posebnog je značaja partnerstvo svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kvaliteta i raznolikost programa sukladno potrebama i interesima učenika i roditelja kao i tržišta rada, razvijanje i diferenciranje integracijskih programa za djecu s posebnim potrebama, aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina, programi koji pridonose socijalnoj sigurnosti građana, jačanje suradnje obrazovnih ustanova s partnerskim ustanovama u zemljama EU i dr.