clanak False

Slika o sebi _ Okvir za osnaživanje učenika

02.12.2020.
Članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a složile su edukativni paket pod nazivom "Slika o sebi - Okvir za osnaživanje učenika". Isti se sastoji od Radnog materijala za učitelje/nastavnike, tematske infografike za roditelje i učenike.
 
Radni materijal za učitelje/nastavnike sadržava prijedloge većeg broja aktivnosti i pripadajućih radnih listova, a čija provedba je usmjerena poticanju djece i mladih na promišljanje o sebi, vođenju u tom procesu i podržavanju njihovog pozitivnog razvoja te davanje doprinosa razvoju samopoštovanja i samopouzdanja učenika.

Također, sadržaji su iskoristivi i za upoznavanje i međusobno povezivanje učenika, stvaranje (bolje) grupne kohezije i pozitivnijeg okruženja te unaprjeđenja razrednih odnosa.

Vjerujemo kako oblikovani sadržaj može biti sastavni dio preventivnih aktivnosti, raznovrsnih programa i projekata koje se provode u okviru ustanova.

Predložene aktivnosti su povezane i, ponajviše, doprinose ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme "Osobni i socijalni razvoj".

PRAVOJA, UČENICI
RODITELJI, SOS
SLIKA O SEBI - RADNI MATERIJAL ZA UČITELJE/NASTAVNIKE
SLIKA O SEBI - RADNI LISTOVI