clanak False

Pilot projekt „Promicanje mentalnog zdravlja-Pogled u sebe“

25.01.2016.
                            Javno predstavljanje Pilot projekta
                    „Promicanje mentalnog zdravlja-Pogled u sebe“
 
Dom zdravlja Zagreb- Zapad / Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Baštijanova 52, petak, dana 22. siječnja 2016.
 
 
 
 Dana 22. siječnja održano je javno predstavljanje Pilot projekta „Promicanje mentalnog zdravlja-Pogled u sebe“. Projekt je pokrenuo Gradski ured za zdravstvo, Dom zdravlja Zagreb- Zapad / Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC,  u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Klinikom za psihološku medicinu KBC Zagreb, a uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
prof.dr.sc. Mirna Šitum, prim., dr.med., pročelnica i izaslanica Gradonačelnika Grada Zagreba g. Milana Bandića dipl.polit. istaknula je ulogu Grada Zagreba u promociji zdravlja mladih, te predstavila sve usluge i mogućnosti besplatnog savjetovanja u okviru zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb. Navedene usluge objedinjene su „Vodiču za zdravlje mladih“ . Ipred Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, obratila se  mr.sc. Katarina Milković, pomoćnica pročelnika, te istaknula kako se ovaj Projekt uklapa i u prioritete Gradskog programa za mlade. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prodekan za međunarodnu suradnju i studij medicine na engleskom jeziku prof.dr.sc. Davor Ježić obratio se također sudionicima te istaknuo važnost očuvanja mentalnog zdravlja mladih. Naglasio je da su mentalno zdravlje i poremećaji mentalnog zdravlja rastući problem društva, ne samo zbog povećane učestalosti poremećaja, već i zbog stigme koja prati oboljele od mentalnih poremećaja. Mentalno zdravlje zauzima posebno mjesto jer znatno utječe na razvoj mladog čovjeka u trenutku kad postaje samostalan, donosi važne odluke u svom životu te se počinje ostvarivati na svim poljima svog osobnog života. Iz tog razloga se sve više naglašava važnost održavanja i unaprijeđenja mentalnog zdravlja u ovoj dobi.   
Cilj ovoga javnozdravstveno-edukativnog  projekta je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima istaknula je gđa.Hana Lučev ispred Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC. Mentalno zdravlje mladih prepoznato je kao jedno od odrednica Svjetske zdravstvene organizacije na koje treba staviti poseban naglasak. Psihijatrijski poremećaji dijagnosticiraju se u 20% djece i adolescenata, te u 23% slučajeva onemogućuju normalno funkcioniranje mladih, mjereno u YLD (Years Lost to Disability). Preko 50% psihijatrijskih bolesti u odrasloj životnoj dobi razvilo se i progrediralo već u vrijeme adolescencije, što govori u prilog mogućnosti ranijeg prepoznavanja i liječenja određenih bolesti čime bi se spriječila njihova daljnja progresija. U Republici Hrvatskoj 692 ljudi izvršilo je samoubojstvo 2013. godine, od čega 17 osoba od 10 do 19 godina (3). Samoubojstvo se nalazi na 3. mjestu uzroka smrti u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, čemu najčešće prethodi 20ak pokušaja samoubojstva.
 Na temelju navedenoga, izrađen je i prijedlog pilot projekta  „Promicanje mentalnog zdravlja“ istaknuo je  dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med.spec. Ciljna populacija; učenici (390 učenika III.razreda srednjih škola), nastavnici, šira zajednica.
Kao što je i u Nacionalnom programu za mlade navedeno, vršnjačka edukacija se, kao oblik neformalne edukacije, pokazala odličnim metodološkim pristupom mladima koji dovodi do ostvarenja odnosa punog povjerenja što može dovesti do trajnih promjena u ponašanju. Zbog toga je i odabran ovaj metodološki pristup u pilot Projektu. U okviru planiranih edukativnih radionica obrađivati će se najčešće teme  s kojima se mladi susreću: poremećaji raspoloženja, odnos prema hrani i poremećaji u prehrani, upotreba legalnih i nelegalnih psihoaktivnih tvari, poteškoće učenja, vršnjačko nasilje, samoozlijeđivanje (uključujući i suicidalno ponašanje). To su odrednice koje su prioriteti i u Nacionalnom programu za mlade Republike Hrvatske u razdoblju od 2014. do 2017. godine, te smatramo da u okviru ovoga Projekta možemo doprinijeti  rješavanju navedenih  problema istaknula je prof.dr.sc. Mirna Šitum, prim., dr.med.
 
Po završetku konferencije za medije, a sukladno aktivnostima iz  programa održana je i edukacija nastavnika i stručnih suradnika srednjih škola. Andrea Kuhner, dipl.psih. govorila je o Iskustvima školskog psihologa u radu sa adolescentima“, Prof.dr.sc. Danko Marčinko, spec.psih.i Ivan Otić, dr.med. održali su izlaganje na temu  „Iskustva kliničkog psihijatra u radu na području adolescentne psihijatrije“. Ravnatelj doma zdravlja Zagreb-Zapad dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med.spec.obiteljske medicine održao je predavanje o ulozi sustava primarne zdravstvene zaštite u promociji mentalnog zdravlja. 

Vodič za mlade (pdf)