clanak False

Edukativni materijal_Briga za Mentalno Zdravlje

26.04.2021.
Članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra ERF-a izradile su novi edukativni materijal „Briga za Mentalno zdravlje“.

Početni dio materijala sadrži koncizan teorijski dio s pregledom određenja i područja mentalnog zdravlja, rizičnih i zaštitnih čimbenika vezanih uz probleme mentalnog zdravlja kod djece i mladih, ključne rezultate istraživanja te modelski pristup temi mentalnog zdravlja u odgojno-obrazovnom sustavu. Poseban naglasak je stavljen i na temu socijalno-emocionalnog učenja i razvoja kompetencija. U nastavku materijala pripremljeni su prijedlozi aktivnosti za djecu i mlade koje mogu provoditi učitelji/nastavnici, stručni suradnici i roditelji, ali i sadržajni dio usmjeren upravo stručnjacima i roditeljima osobno.

Predložene aktivnosti se mogu realizirati u okviru Satova razrednika, kao dopuna preventivnom radu i/ili razrednim i školskim projektima te činiti sastavni dio Školskog preventivnog programa tj. Preventivne strategije ustanove. Također, teorijska poglavlja mogu biti korištena kao materijal za stručna usavršavanja na sjednicama Učiteljskih i Nastavničkih vijeća te pripremi tematskih Roditeljskih sastanaka ili psihoedukativnih predavanja za učenike. Provedbom aktivnosti može se doprinijeti i ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema "Osobni i socijalni razvoj" i "Zdravlje".

Materijal molimo preuzmite ovdje