clanak False

Materijali za učenike: "Šalabahteri za nastavu na daljinu"

22.04.2020.
Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu nastavilo je s oblikovanjem materijala za učenike, ponajviše srednjoškolce i učenike viših razreda osnovne škole.
 
 "ŠALABAHTERI za NASTAVU na DALJINU" obuhvaćaju sadržaj vezano uz pravila komunikacije putem e-maila, preferirane stilove učenja, metodu učinkovitog učenja, aktivno čitanje i načine vođenja bilješki, pamćenje i tehnike lakšeg zapamćivanja te organizaciju pisanja eseja ili seminara.
 
Ove sadržaje školarci mogu samostalno koristiti, ali i biti dopunjeni te biti od koristi nastavnicima i stručnim suradnicima u njihovom neposrednom radu. Također, učenici imaju i priliku unaprijediti i ojačati svoje vještine učenja i samoregulacije. Pripremljeni sadržaji koreliraju i s domenama međupredmetne teme "Učiti kako učiti".
 
"Šalabahteri za nastavu na daljinu" obuhvaćaju sljedeće materijale: