clanak False

Materijali za maturante "Vještine upravljanja karijerom"

18.05.2020.
Odgojno savjetovalište Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pripremilo je novi paket materijala za učenike završnih razreda tj. maturante.

Pripremljeni sadržaji ponajviše proizlaze iz ciklusa radionica „Priprema, pozor, START! - Vještine upravljanja karijerom" koje su provođene unazad nekoliko godina sa srednjoškolcima. Isti su usmjereni na razvoj vještina upravljanja karijerom te obuhvaćaju segment samoprocjene, oblikovanje životopisa i motivacijskog pisma, kao i pripreme za razgovor za posao.

Konkretno, radi se u sljedećim materijalima:
Vjerujemo kako navedeni sadržaji mogu pomoći učenicima koji se uključuju na tržište rada, ali i onima koji nastavljaju svoje obrazovanje na visokim učilištima.