clanak False

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 350.000.000,00 kuna

29.05.2020.
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 350.000.000,00 kuna

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je dana, 27.5.2020., Zaključak o izmjeni Zaključka o objavi Poziva za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 350.000.000,00 kuna.


Tekst Poziva možete preuzeti ovdje.
 
Naknadna napomena:
Proračunom Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19) planirano je kreditno zaduženje u iznosu od 350.000.000,00 kuna za kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti.
Radi velike materijalne štete uzrokovane potresom 22. ožujka 2020., planirani iznos kreditnog zaduženja bit će preusmjeren na prioritetna kapitalna ulaganja u objekte društvene namjene čija je sanacija nužna radi što žurnijeg stavljanja u funkciju.
Nakon utvrđivanja štete, prijedlog prioritetnih objekata društvene namjene koje je potrebno sanirati, bit će obuhvaćen i predložen Gradskoj skupštini na donošenje kroz Prijedlog izmjena i dopuna programa Kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2020., koji će biti predložen uz Rebalans.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave