clanak False

Javni poziv za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu

19.02.2024.
Na temelju Zaključka o objavi Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu., KLASA: 004-01/24-01/24, URBROJ: 251-01-12-24-2 od 7. veljače 2024., Grad Zagreb objavljuje:
Javni poziv za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu

Natječaji/ pozivi / javne rasprave