clanak False

"Mreža za mlade za socijalno uključivanje"

25.08.2020.
Nositelj: Grad Zagreb

Partner/i: Udruga „Ambidekster klub“, Udruženje „Djeca prva“, Udruga „Hrabri telefon“, Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći, Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ i  Dječji dom Zagreb

Naziv natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., (UP.02.2.2.06.), Europski socijalni fond, kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

Cilj projekta: poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja i zapošljavanja za mlade bez roditeljske skrbi koji izlaze iz alternativnih oblika skrbi, iz domova, udomiteljskih obitelji i stambenih zajednica (s posebnim naglaskom na mlade majke) i mlade maloljetnike s problemima u ponašanju koji su u riziku od napuštanja srednjoškolskog obrazovanja (s posebnim naglaskom na mlade s ovisnošću o kockanju i Internetu) kroz podršku sa obuhvatom na području Grada Zagreba te Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Osječko-baranjske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 1.463.765,84 HRK

Početak provedbe projekta: 8.5.2020.

Trajanje projekta: 24 mjeseca


Ostvareni rezultati Projekta:
1. Uspostavljena suradnička platforma „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“;
2. Pružena podrška za socijalno uključivanje mladih u riziku od napuštanja srednjoškolskog obrazovanja i mladih bez roditeljske skrbi iz alternativnih oblika skrbi – priprema i tranzicijska podrška.

Ciljana skupina: 80 mladih osoba bez roditeljske skrbi koji se nalaze u alternativnim oblicima skrbi, kojima predstoji izlazak iz tih oblika skrbi unutar godine dana, s posebnim naglaskom na mlade majke, i mladi s problemima u ponašanju u srednjoškolskom obrazovanju, kojima prijeti opasnost od napuštanja obrazovanja, s naglaskom na mlade s problemima ovisnosti o kockanju i Internetu.


Rezultati Projekta ostvareni su kroz sljedeće pokazatelje:
 • Održana je početna tiskovna konferencija Projekta
 • Izrađeni su promotivni materijali (projektni letak i roll-up banner)
 • Izrađena je baza pružatelja usluga
 • Održane su 2 konzultacije s dionicima
 • Izrađen je i predstavljen prijedlog modela privremenog i trajnog stambenog zbrinjavanja mladih po izlasku iz alternativnih oblika skrbi
 • Održani su susreti za razmjenu iskustva i standardizaciju podrške
 • Izrađen je standard usluga podrške Mreže za mlade
 • Provedeno je trodnevno usavršavanje stručnjaka
 • 82 mlade osobe s problemima u ponašanju uključene su u projektne aktivnosti:
  • 2 mlade osobe završile su programe osposobljavanja
  • 12 mladih osoba bilo je uključeno u radionice neformalnih oblika učenja
  • 34 mlade osobe primile su individualnu podršku od strane Mentora za mlade
  • 15 mladih osoba bilo je uključeno u grupne psihosocijalne aktivnosti
  • 32 mlade osobe bile su uključene u klubove za zapošljavanje
  • 4 mlade osobe primile su podršku u osamostaljivanju i privremenom rješavanju stambenog zbrinjavanja
 • Održana su 4 okrugla stola u cilju promocije projekta
 • Osigurane su 2 stambene jedinice za tranzicijski smještaj za 4 mlade osobe
 • Izrađena je E-learning aplikacija za samostalno življenje Poveznica: http://mreza-za-mlade.info/
 • Održano je 8 sastanaka projektnog tima
 • Održana je završna tiskovna konferencija Projekta