clanak False

"Centar za integraciju"

25.08.2020.
Nositelj: Grad Zagreb

Partner/i: Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“; Dom nade – udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama i Klinika za psihijatriju ”Sveti Ivan”

Naziv natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (UP.02.2.2.06.), Europski socijalni fond, kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/ žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
 
Cilj projekta: poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja žrtava obiteljskog nasilja, posebice starijih te beskućnika i ovisnika, posebice branitelja, integriranjem kapaciteta ključnih dionika i transferom znanja i usluga u četiri županije – Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.439,10 HRK

Početak provedbe projekta: 8.5.2020.

Trajanje projekta: 24 mjeseca


Ostvareni rezultati Projekta:

1. Razvijen model podrške za socijalnu integraciju ranjivih ciljnih skupina putem Centra za integraciju;
2. Pružena podrška za socijalno uključivanje i zapošljavanje beskućnika u suradnji s udrugom "Dom nade - Udruga za pomoć beskućnicima i ostalim socijalno ugroženima"
3. Pružena podrška za socijalno uključivanje i zapošljavanje za žrtve obiteljskog nasilja smještene u skloništu kao i starije žrtve obiteljskog nasilja u suradnji s Domom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji "Duga-Zagreb"
4. Pružena podrška za socijalno uključivanje i zapošljavanje za ovisnike o kocki u suradnji s Klinikom za psihijatriju "Sveti Ivan" 

Ciljna skupina: 40 beskućnika, 20 žrtava obiteljskog nasilja iz skloništa, 20 starijih osoba žrtava obiteljskog nasilja te 30 ovisnika o kocki, uključujući i branitelje ovisnike.

Rezultati Projekta ostvareni su kroz sljedeće pokazatelje:

 • održana je početna tiskovna konferencija Projekta;
 • izrađeni su promotivni materijali (letci i roll-up banneri);
 • održane su 3 konzultacije od strane vanjskog stručnjaka za razvoj socijalnih usluga s ciljem izrade programa rada Centra za integraciju, na kojima su sudjelovali stručnjaci iz Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije;
 • razvijen je detaljan program, obuhvat, standardi provedbe i provedbeni plan usluga koje su pružene kroz projekt s razradom plana po obuhvaćenim županijama
 • od strane vanjskog stručnjaka edukatora i vanjskog stručnjaka za podršku osobama s ovisnošću o kocki održane su 3 trodnevne edukacije namijenjene stručnjacima iz Grada Zagreba, Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije;
 • nabavljena je oprema za klubove za zapošljavanje i uredski potrošni materijal za provedbu aktivnosti s korisnicima;
 • tiskan je materijal za radionice i klubove za zapošljavanje;
 • angažirani su voditelji neformalnih oblika učenja za provedbu neformalnih oblika edukacija sukladno potrebama korisnika;
 • angažirani su vanjski stručnjaci (psiholog i socijalni radnik);
 • angažirani su vanjski stručnjaci za podršku osobama s ovisnošću o kocki i za psihološko savjetovanje ovisnika o kocki;
 • održan je online okrugli stol za promociju SOS telefona, 5.5.2021.
 • održana su 3 online okrugla stola za promociju usluga projekta: 27.5., 28.5. i 1.6.2021.
 • 100 osoba u nepovoljnom položaju bilo je uključeno u projektne aktivnosti (45 beskućnika, 23 žrtve obiteljskog nasilja, 29 ovisnika o kockanju od čega 20 % branitelja)   
  • 45 beskućnika bilo je obuhvaćeno individualnim i grupnim aktivnostima, od kojih je 12 beskućnika primilo stručnu podršku za povezivanje s poslodavcima
  • 23 žrtve obiteljskog nasilja bile su obuhvaćene individualnim i grupnim aktivnostima, od kojih je 6 žrtava obiteljskog nasilja primilo stručnu podršku za povezivanje s poslodavcima
  • 29 ovisnika o kockanju bilo je uključeno u grupne aktivnosti podrške i savjetovanja
  • zaprimljeno je preko 90 poziva putem SOS telefona za starije žrtve obiteljskog nasilja
 • redovito su održavani sastanci projektnog tima;
 • izrađena je web stranica projekta https://www.czi-zagreb.com/;
 • održana je završna tiskovna konferecija Projekta