landing
Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom od 2014. godine kontinuirano izrađuje i provodi projekte (su)financirane sredstvima alternativnim gradskom proračunu, iz fondova EU te nacionalnih izvora financiranja.

Do danas je Grad Zagreb, u okviru nadležnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, proveo i još uvijek provodi preko 40 projekata (10 projekata kao nositelj te 35 projekata kao partner organizacijama civilnog društva, ustanovama socijalne skrbi, i dr.).

Projekti su usmjereni sljedećim korisničkim skupinama: beskućnicima, žrtvama nasilja u obitelji, neaktivnim mladim osobama u NEET skupini, mladima s problemima u ponašanju, osobama starije životne dobi, roditeljima, jednoroditeljskim obiteljima, osobama s invaliditetom te stručnjacima.