clanak False

"IM.in - Immigrants Integration in Cities of Europe" / „IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe“

28.12.2018.
Naziv natječaja: "Demoratic engagement & civic participation" unutar mjere 2.1: Town twinning u sklopu programa „Europe for citizens (2014-2020)“

Nositelj: Grad Zagreb

Partneri: Općina Treviso (Italija)

Cilj projekta: Povezivanje stručnjaka iz gradskih uprava partnerskih gradova kao i drugih dionika po pitanju integracije imigranata u društvo za razmjenu iskustava europskih primjera dobre prakse na europskoj razini za integraciju imigranata u lokalne zajednice

Trajanje projekta: 3 mjeseca

Početak provedbe projekta: 13.04.2017.

Završetak provedbe projekta: 22.06.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 25.000,00 EUR (186.500,00 HRK), iznos sufinanciranja od strane EU: 12.000,00 EUR

Ostvareni rezultati:

1. Provedena studijska posjeta u Općinu Treviso, Italija, s izaslanstvom iz Zagreba u cilju oblikovanja politika i mjera za stjecanje neposrednog iskustva integracije imigranata u Općini Treviso i okolici te razvoja buduće suradnje partnerskih gradova
2. Provedena studijska posjeta izaslanstva iz Općine Treviso, Italija, u Zagreb u cilju poticanja razmjene iskustava kako bi se podržao daljnji razvoj djelovanja na temelju dosadašnjih iskustava i primjera dobre prakse
3. U Zagrebu je održana međunarodna konferencija o najboljim praksama integracije imigranata te o izazovima s kojima se suočavaju lokalne uprave i dionici u lokalnim zajednicama

4 događanja koja su provedena u okviru Projekta


Međunarodna konferencija "IM.in - Immigrants Integration in Cities of Europe" / „IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe“
 
U sklopu projekta 21. lipnja 2017. održana je međunarodna konferencija pod nazivom  "IM.in - Immigrants Integration in Cities of Europe" / „IM.in – Integracija imigranata u gradovima Europe“ u organizaciji Grada Zagreba i Općine Treviso (Italija) u sklopu istoimenog projekta koji je financiran iz programa Europa za građane. 

Cilj konferencije: okupiti različite dionike iz zemalja u široj regiji te predstaviti primjere dobrih praksi integracije imigranata, azilanata, tražitelja azila i izbjeglica u lokalne zajednice u gradovima Europe. Slijedom predstavljenih primjera sudionici konferencije su sudjelovali u radnom dijelu konferencije kako bi zajednički definirali smjernice za razvoj lokalnih mjera za integraciju ove populacije. Među sudionicima konferencije bili su predstavnici Grada Zagreba, Općine Treviso, organizacija civilnog društva, nacionalnih javnih tijela te međunarodnih organizacija koji se bave ovom problematikom.
 
Lokacija održavanja: Hotel Academia, Zagreb, Ulica Ivana Tkalčića 88
Vrijeme održavanja: 21. lipnja 2017. od 10:00 do 15:00 sati