clanak False

"Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje"

08.10.2020.
Naziv natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška programima usmjerenim mladima“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ (UP.02.1.1.04), Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1: Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelj: Grad Zagreb

Partner/i: Udruga „Ambidekster klub“, Udruženje „Djeca prva“, Udruga „Hrabri telefon“, Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći

Cilj projekta: Doprinijeti osiguravanju aktivne uključenosti, sudjelovanja u društvu i poboljšanja zapošljivosti posebno društveno ugroženih skupina mladih. Specifični cilj je poboljšanje perspektive socijalne uključenosti i zapošljavanja za mlade s problemima u ponašanju koji izlaze iz alternativne skrbi (domova i stambenih zajednica) i onih koji su u riziku od napuštanja obrazovanja kroz Mrežu za mlade Grada Zagreba

Trajanje projekta: 18 mjeseci (18.05.2018. – 18.11.2020.)

Ukupna vrijednost projekta: 696.573,25 HRK
(85% bespovratnih sredstava koje sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda - 592.087,26 HRK)

Izvršene aktivnosti:
- Uspostavljena suradnička platforma „Mreža za mlade Grada Zagreba – za socijalno uključivanje“ (Grad Zagreb, organizacije civilnog društva, škole i ustanove socijalne skrbi).
- Pružena podrška za socijalno uključivanje mladih s problemima u ponašanju u srednjoškolskom obrazovanju i iz alternativnih oblika skrbi – priprema i tranzicijska podrška.
-   Izrađena Internet stranica projekta i računalna aplikacija za simulaciju samostalnog življenja, namijenjena za pripremu mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi te obrazovnog sustava
-  Tiskovna konferencija održana 23.05.2019.
 
Više informacija o projektu možete saznati na web stranici projekta: https://mzm.zagreb.hr/