clanak False

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021.

11.02.2021.

31. SRPNJA 2021. JAVNI POZIV SE OBUSTAVLJA TE SE DO DALJNJEGA NEĆE ZAPRIMATI PRIJAVE


Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19), člankom 8. određeno je da gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021.
Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena je 11. veljače 2021. u Večernjem listu, a Javni poziv na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2021.

Podnositelji prijava za cijelo vrijeme trajanja Javnog poziva mogu prijaviti najviše tri aktivnosti

Dokumentacija Javnog poziva:

Tekst javnog poziva,
Programi financiranja udruga i programi javnih potreba,
Upute za prijavitelje,
Obrazac C1 Prijava na Javni poziv,
Obrazac C2 Troškovnik aktivnosti,
Obrazac C3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
Obrazac D1 Obrazac za procjenu kvalitete prijave,
Obrazac D2 Ugovor o financiranju,
Obrazac D3 Izvještaj o izvršenju aktivnosti

PRIJAVE KOVERTIRATI I ISPRAVNO ADRESIRATI

Natječaji/ pozivi / javne rasprave