clanak False

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. - Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2018.

19.01.2018.

 

Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16), člankom 8. određeno je da gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018.
Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena je 22. siječnja 2018. u Jutarnjem listu, a Javni poziv na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr i na oglasnim pločama gradske uprave.

Dokumentacija Javnog poziva:

Tekst javnog poziva,
Upute za prijavitelje,
Obrazac C1 Prijava na Javni poziv,
Obrazac C2 Troškovnik aktivnosti,
Obrazac C3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
Obrazac D1 Ugovor o financiranju,
Obrazac D2 Izvještaj o izvršenju aktivnosti,
Obrazac PROR-POT


- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16).


Natječaji/ pozivi / javne rasprave