clanak False

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. - Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2017.

31.01.2017.
Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16), člankom 8. određeno je da gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017.
Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena je 1. veljače 2017. u Jutarnjem listu, a Javni poziv na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr i na oglasnim pločama gradske uprave.

Dokumentacija Javnog poziva:

- Tekst javnog poziva,
- Upute za prijavitelje,
- Obrazac C1 Prijava na Javni poziv,
- Obrazac C2 Troškovnik aktivnosti,
- Obrazac C3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- Obrazac D1 Ugovor o financiranju,
- Obrazac D2 Izvještaj o izvršenju aktivnosti,
- Obrazac PROR-POT


- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16).

Natječaji/ pozivi / javne rasprave