clanak False

Održana 2. sjednica Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb

10.02.2023.
Druga po redu sjednica Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb održana je jučer u Gradskoj upravi Grada Zagreba. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

U cilju prijave na Poziv za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027., kojeg je MRRFEU objavilo u prosincu 2022. godine, Urbanoj aglomeraciji Zagreb potrebno je između ostalog i pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća na Nacrt Strategije Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. te Nacrt Akcijskog plana Strategije. Prijava na Poziv i odabir urbanog područja u sklopu istog preduvjet je za korištenje sredstava ITU mehanizma.
 
Nakon izlaganja Tehničkog tajništva o navedenim nacrtima dokumenata, procesu prijave na Poziv te prioritizaciji strateških projekata uslijedila je rasprava nakon koje je Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb jednoglasno, glasovima svih prisutnih, dalo pozitivno mišljenje na Nacrt Strategije Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. i na Nacrt Akcijskog plana Strategije.

Sjednici je nazočio 21 član, odnosno zamjena člana Koordinacijskog vijeća, a kojeg čine gradonačelnici, načelnici općina, te zamjenici gradonačelnika i načelnika iz jedinica lokalne samouprave u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb. 
 

Gradske vijesti - 2023.