clanak False

Isplata novčanih naknada Grada Zagreba za listopad 2023.

16.10.2023.
Novčane naknade koje daje Grad Zagreb za mjesec rujan 2023. isplaćivat će se putem tekućih računa od ponedjeljka, 16. listopada 2023., i putem Hrvatske pošte od utorka, 17. listopada 2023.

Korisnici koji naknadu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate. Nakon tog roka nema retrogradne isplate.

Umirovljenici

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, pravo na novčanu naknadu ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu naknadu umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 238,90 eura mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu umirovljenici se razvrstavaju u četiri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 119,45 eura mjesečno.
II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 119,46 eura do 159,27 eura mjesečno.
III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 159,28 eura do 199,08 eura mjesečno.
IV. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 199,09 eura do 238,90 eura mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 66,36 eura naknade mjesečno, umirovljenici II. skupine na 53,09 eura naknade mjesečno, umirovljenici III. skupine na 39,82 eura, a umirovljenici IV. skupine na 26,54 eura naknade mjesečno.

Ostale naknade:
  • novčane naknade za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane naknade umirovljenicima
  • novčane naknade korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine
  • novčane naknade osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
  • novčane naknade za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije
  • novčane naknade korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije
  • novčane naknade korisnicima prava na doplatak za djecu
 
Za dodatne informacije možete se javiti na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1.

Gradske vijesti - 2023.