clanak False

Stručni skup Banka humanog mlijeka

02.10.2019.
Zagreb, 01. listopada 2019.

Majčino mlijeko ključno je za preživljavanje i zdravlje novorođenčeta jer ima jedinstvena imunosna i nutritivna svojstva. U slučajevima u kojima nije dostupno mlijeko djetetove majke za ugroženu novorođenčad treba osigurati mlijeko druge žene.

Grad Zagreb brojnim aktivnostima neprekidno radi na promicanju dojenja, a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja djece te kontinuirano skrbi i unapređuje mjere pronatalitetne i socijalne politike koje pruža djeci, majkama, obiteljima, a u svrhu stvaranja socijalnog okruženja unutar kojega će svako dijete imati uvjete za zdravo i sigurno odrastanje.
 
U slijedu svojih aktivnosti, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo podržao je i realizaciju važnog edukacijskog programa u sklopu priprema za otvaranje prve banke humanog mlijeka u Zagrebu - održavanje stručne edukacije za zdravstvene djelatnike, “ BANKA HUMANOG MLIJEKA ”.
 
Edukaciju su zajednički organizirali Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju (HUGPD) i KBC Zagreb uz financijsku podršku Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Gradski ured za zdravstvo svojom financijskom i logističkom podrškom i ove je godine omogućio da se ova stručna edukacija održi kao i promocija važnosti dojenja te aktivnosti vezane za osiguravanje uvjeta za zdravo odrastanje od najranije dobi.
 
Skup namijenjen zdravstvenim djelatnicima, a koji se održao u sklopu priprema za otvaranje prve Banke humanog mlijeka u Zagrebu i Republici Hrvatskoj vrednovan je i prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore primalja.

U Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba, doc.dr.sc.  Olivera Majić prisustvovala je stručnom skupu Banka humanog mlijeka te je istaknula kako je Prva banka dojenja dokaz da Grad Zagreb, zajedno s Udrugama i ostalim relevantnim institucijama potiče i vodi računa o zdravlju naših najmlađih sugrađana. U nastavku, zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba istaknula je i kako Grad Zagreb provodi brojne aktivnosti  i mjere za promicanje dojenja u sklopu Programa promicanja  dojenja koji je donesen za razdoblje od 2015-2021. godine. 

Zahvaljujući našem Uredu za zdravstvo i Gradonačelniku, 18 godina kontinuirano organiziramo tzv. besplatne trudničke tečajeve, a postavili smo i stoliće za prematanje djece na lokacijama gdje je najveća fluktuacija majki s djecom. U našoj bolnici Sv. Duh opremili smo laktacijsku ambulantu koja je jedina takva ambulanta u RH, a koja pruža  specifična znanja  i usluge u vezi s laktacijom, rekla je zamjenica. Također smo se aktivno uključili u kampanju Možeš ti, kao i u izdavanje različitih letaka i brošura kao što su Priručnih za dojenje, Savjetnik o izdajanju i čuvanju majčinog mlijeka te brojnih drugih, u svom prigodnom obraćanju naglasila je zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba.

Kako se čulo, Banka će prvenstveno imati veliki značaj za prijevremeno rođenu djecu i djecu male porođajne težine, gdje je humano mlijeko lijek a ne samo hrana. Banka će funkcionirati kao nacionalna banka odnosno pokrivat će cijelu Hrvatsku. Mlijeko će moći donirati svaka majka koja će imati višak mlijeka, jer naravno u prvom planu svake majke je njezino dijete.

 

Grad Zagreb - prijatelj dojenja