clanak False

Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta

14.03.2023.
Dom zdravlja Zagreb – Centar, Av. Većeslava Holjevca 22, Siget 
Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4/I 


Savjetovalište radi utorkom, srijedom i četvrtkom od 14:00-17:30 h prema prethodnoj najavi i dogovoru na mail: savjetovaliste.dijete@dzz-centar.hr 

Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja djeteta Grada Zagreba namijenjeno je svim trudnicama, majkama, očevima, djeci i njihovim obiteljima.

Svrha Savjetovališta je promovirati zdrave navike u trudnoći, pripremu za porod, dojenje, ispravno postupanje sa djetetom, poticati ranu komunikaciju i stimulaciju djeteta sa ciljem pravilnog rasta i razvoja.

Edukacije i savjetovanja pružaju patronažne sestre sa dugogodišnjim iskustvom, za dojenje – međunarodno certificirana savjetnica za dojenje IBCLC, za pravilno postupanje – patronažne sestre sa certifikatom savjetnica o pravilnom postupanju zdravog djeteta, savjetnica za pravilno nošenje, nutricionistice i psihologica.

Sve usluge u sklopu Savjetovališta su besplatne.


Savjetovalište je namijenjeno:
 • trudnicama, rodiljama, dojiljama
 • majkama i očevima
 • djeci
 • članovima obitelji

Rad savjetovališta obuhvaća:
 • Praktične radionice o dojenju za trudnice i partnere,
 • Podrška i savjetovanje o laktaciji i dojenju informacijama utemeljenim na dokazima, 
 • Individualno savjetovanje dojilja i članova obitelji u slučaju poteškoća s dojenjem,
 • Edukacija roditelja o prirodnom načinu prehrane i poticanju optimalnog razvoja djeteta,
 • Edukacija roditelja o motoričkom, senzornom, emocionalnom, kognitivnom te komunikacijskom aspektu razvoja djeteta u svakodnevnim aktivnostima koje se s dojenčetom provode više puta dnevno (prematanje pelene, presvlačenje odjeće, podizanje i spuštanje, nošenje djeteta),
 • Demonstracija postupaka pravilnog postupanja sa djetetom (baby handling),
 • Grupni rad sa individualnim pristupom
 • Individualna edukacija pravilnog nošenja djeteta (baby wearing)
 • Psihološka podrška roditeljstvu


Više na mrežnim stranicama Doma zdravlja Zagreb - Centar

Grad Zagreb - prijatelj dojenja