clanak False

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. i Nacrt prijedloga Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

26.10.2023.
Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. i
nacrtu prijedloga Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. koje se provodi u razdoblju od 26. listopada do 24. studenoga  2023.
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, klikom na poveznicu dolje.
 
 
Dokumenti:
Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. – KNJIGA I
 
Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. -KNJIGA II -Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
Netehnički sažetak
 
Nacrt Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.
 
Prilog – Osnovna analiza
 
Obrazac za sudjelovanje javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Zatvorena savjetovanja