clanak False

Nacrt Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba

13.11.2023.
Grad Zagreb proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba u razdoblju od 13. listopada do 12. studenog 2023. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju

Zatvorena savjetovanja