clanak False

Nacrt prijedloga Programa razvoja kulture Grada Zagreba 2024. – 2030.

15.11.2023.
Poštovani, 

Grad Zagreb proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa razvoja kulture Grada Zagreba 2024. – 2030. od 5. listopada do 4. studenoga 2023.

Nacrt prijedloga Programa i Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću nalazi se na poveznici niže.

 
Nacrt prijedloga Programa razvoja kulture Grada Zagreba 2024. – 2030.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju

Zatvorena savjetovanja