clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

13.11.2023.
Grad Zagreb proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak u razdoblju od 11. listopada do 10. studenog 2023. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju
 

Zatvorena savjetovanja