clanak False

Nacrt prijedloga plana djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda za 2024.

10.10.2023.
Poštovani/a,

Zatvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga plana djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda za 2024. na koje ste pozvani.

Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću jbio e 30 dana.

Savjetovanje je bilo otvoreno do 9. studenoga 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana nisu uvažile.


Opis savjetovanja: Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19) Gradska skupština Grada Zagreba do 30. studenoga tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Planom djelovanja definiraju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upis u Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalazi se niže


 

Zatvorena savjetovanja