landing

PRIPREMA, PROVEDBA I PREZENTACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA


U Odjelu za pripremu, provedbu i prezentaciju razvojnih projekata obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i provedbu razvojnih projekata povezanih sa strategijskim i prostornim planiranjem, upravljanjem i koncepcijom razvoja Grada, osobito pripremu i koordinaciju istraživačkih, inovativnih i pilot projekata s ciljem poticanja i unaprjeđenja koncepta održivog upravljanja i razvoja Grada, poslovi prikupljanja podataka, istraživanja, analiza, proučavanja najbolje prakse europskih i svjetskih gradova kao i vodećih svjetskih udruženja i institucija usmjerenih integraciji inovativnih i održivih sustava od utjecaja na razvoj grada i unaprjeđenje kvalitete življenja, koordinaciju i provođenje aktivnosti koje doprinose lokalnoj implementaciji projekata, izrade projektnih i financijskih izvješća na mjesečnoj i polugodišnjoj bazi, završnih izvješća, praćenje i vrednovanje ostvarenih rezultata projekata i utjecaja na razvoj Grada, predlaganje suradnje s hrvatskim i međunarodnim regijama, gradovima te tijelima i institucijama nadležnim za strategijsko i prostorno planiranje europskih gradova, s naglaskom na urbanu obnovu, okoliš i održivu mobilnost, pružanje podrške u pripremi dokumentacije za prijavu projekta sufinanciranih iz sredstava Europske unije u području unaprjeđenja prostorno planske dokumentacije te strategijskih dokumenata kao i projekata od interesa za razvoj Grada, s ciljem inovativnih primjena cjelokupnog procesa planiranja iz nadležnosti Ureda, sudjelovanje u procesu provedbe projekata od interesa za razvoj grada, sveobuhvatna analiza i sagledavanje procesa prostornog i strategijskog planiranja te provedbe projekata u svrhu identificiranja relevantnih dionika, primjene inovativnog pristupa provedbe u suradnji s javnim sektorom, akademskim institucijama, privatnim sektorom te nevladinim organizacijama (tzv. Quad Helix pristup), sudjelovanje u mrežama na svjetskoj i europskoj razini kao i inicijativama radi preuzimanja najbolje europske prakse te politika u svrhu primjene u lokalne politike održivog planiranja i upravljanja prostorom te pružanja primjera dobre prakse lokalnih provedenih projekata, diseminacija projektnih aktivnosti, prijenos znanja i iskustva stečenih kroz provedbe projekta na lokalnoj i međunarodnoj razini, poslovi vezani za rad prostora ZgForuma, osobito pripreme i organizacije javnih izlaganja, javnih rasprava, panel rasprava, online prezentacija, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora, pripreme koordinacije i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine u suradnji s drugim upravnim tijelima, ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama, organizacijama, institucijama, poslovi prezentacije i sudjelovanje u pripremi prezentacije projekata, diseminacije i oblikovanja prezentacijskog materijala za različite modele prezentacije (panel rasprave, online prezentacije), pripreme i izrade publikacija iz nadležnosti Sektora i Ureda te u suradnji s drugim upravnim tijelima, komunikacija s javnošću i aktivno sudjelovanje građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora, omogućavanje uvida u važeću dokumentaciju i dokumentaciju povezanu s pripremom i provedbom projekata od značaja za razvoj Grada, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.