clanak False

Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2021.

29.01.2021.

Datum objave: 01.02.2021.

Pravilnikom o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/18, 5/20), članak 8., stavak 1., propisano je da gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2021.
Obavijest o objavi Javnog poziva objavljena je 1. veljače 2021. u Jutarnjem listu, a Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr .
 
Dokumentacija Javnog poziva:
-          Tekst Javnog poziva
-          Upute za prijavitelje
-          Obrazac A1  – Prijava na Javni poziv
-          Obrazac A2 – Izjava o sufinanciranju
-          Obrazac A3 – Izjava o sufinanciranju projekta iz proračuna Grada Zagreba
-          Obrazac B1 – Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje
-          Obrazac B2 – Ocjena kvalitete/vrijednosti projekta
-          Obrazac B3 – Opisno i financijsko izviješće
Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16 , 20/18 , 5/20).

Na objavljeni javni poziv u jednoj kalendarskoj godini ista udruga može predati najviše 3 (tri) prijave, odnosno može prijaviti najviše 3 (tri) različita projekta.
 
Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2021. odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Zagreba u okviru razdjela nadležnih gradskih upravnih tijela.

PITANJA I ODGOVORI

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: euzg@zagreb.hr  kontinuirano tijekom trajanja Javnog poziva.
Napomena:
U interesu jednakog postupanja, nadležno gradsko upravno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja/partnera, projekta, određenih aktivnosti, troškova i slično. Također, pitanja odnosno pripadajući odgovori, ne mogu zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele.
Slijedom navedenog, nadležno gradsko upravno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.
U slučaju takvih pitanja, nadležno gradsko upravno tijelo će u odgovoru, uputiti na relevantni dio dokumentacije Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova.
 

REZULTATI JAVNOG POZIVA


Natječaji/ pozivi / javne rasprave