clanak False

JAVNI POZIV – podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja

05.05.2017.


Izvješćujemo Vas da je Gradska skupština Grada Zagreba na 52. sjednici, 19. travnja 2017. godine, donijela novi Zaključak o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec, koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 9. od 24. travnja 2017. godine.

Sukladno navedenom Zaključku pravo na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec imaju : vlasnici nekretnina na području utjecaja odlagališta Prudinec – Jakuševec stečenih prije 1. siječnja 1975. godine, njegovi nasljednici i članovi obitelji vlasnika nekretnina ako imaju prijavljeno prebivalište i borave na području utjecaja odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec prije 1. siječnja 2017. godine. Članovima obitelji vlasnika nekretnine u smislu istog Zaključka smatraju se: bračni i izvanbračni drug, djeca i usvojenici, roditelji, bake i djedovi, unuci, praunuci, braća i sestre, snahe i zetovi vlasnika nekretnine.

Osobe koje smatraju da temeljem novog Zaključka ostvaruju pravo na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zaključka podnijeti zahtjev Povjerenstvu za provedbu Zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec Jakuševec te uz zahtjev za novčanu naknadu priložiti:

1. dokaz o stjecanju nekretnine prije 1. siječnja 1975. godine;

2. dokaz srodstva s vlasnikom nekretnine i

3. pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ako su podnositelji zahtjeva nasljednici vlasnika nekretnine.

Zaključak o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec – Jakuševec je stupio na snagu 2. svibnja 2017. godine, te zahtjeve treba podnijeti do 1. lipnja 2017. godine.

Osobe koje prvi puta podnose zahtjev trebaju dostaviti gore navedenu dokumentaciju i predati novi zahtjev.

Za osobe koje predaju dokumentaciju kao dopunu već postojećeg zahtjeva (predmeta) dovoljno je predati dokumentaciju na već postojeći broj predmeta (pozivom na klasu).

Zahtjevi i dokumentacija predaju se preporučeno poštom na Grad Zagreb – Povjerenstvu za provedbu Zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec Jakuševec, na adresu : Grad Zagreb – Trg S. Radića 1. , Zagreb ili osobno u centralnu pisarnicu Gradske uprave Grad Zagreba na istoj adresi (prizemlje lijevo).

Za sve upite i eventualne nejasnoće stranke se mogu obratiti na e-mail adresu: kakvoca.zivljenja@zagreb.hr 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave