clanak False

Ispunjavanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije

05.10.2023.
Temeljem Zakona o osobnoj asistenciji (Narodne novine 71/23), Grad Zagreb kao jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, nadležan je za izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije.

Rješenje Ured donosi temeljem nalaza Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje usluge osobne asistencije kojeg je imenovao gradonačelnik. Mjerila za pružanje usluge osobne asistencije propisana su Pravilnikom o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora (Narodne novine 96/23).

Potrebno je da je pružatelj usluga registriran za ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (NKD 88.99) ili za djelatnost socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom (88.10).

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj: 01/6100 087; 01/6101250, odnosno vezano za ispunjavanje uvjeta sigurnosti na radu na broj: 01/6100637.

Zahtjev za utvrđivanje mjerila za pružanje usluge osobne asistencije

Podnositelj zahtjeva kojem je prethodno izdano rješenje kojim su utvrđena mjerila prostora i opreme, podnosi Zahtjev za utvrđivanje mjerila fizičkih osoba. 

Obrasci uz zahtjev:

Izjava o zaposlenim osobama

Izjava da podnositelj zahtjeva nema zaposlenih osoba u trenutku podnošenja zahtjeva


Zahtjevi se podnose putem e-mail adrese: osipovjerenstvo@zagreb.hr, poštom ili osobno na Trgu Stjepana Radića 1.

Uputa o pravima ispitanika