clanak False

Ispunjavanje mjerila za pružanje socijalnih usluga

16.02.2024.
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22,119/22, 71/23, 156/23), Grad Zagreb kao jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, nadležan je za izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

Rješenje Ured donosi temeljem nalaza Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga kojeg je imenovao gradonačelnik. Mjerila za pružanje socijalnih usluga propisani su Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 110/22).

Za sve dodatne informacije prije podnošenja zahtjeva kao i popis dokumentacije kontaktirajte nas na broj 6101 271. 

Zahtjev za pokretanje postupka ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga  

Zahtjevi se podnose putem e-mail adrese: uprava.socijalnazastita@zagreb.hr, poštom ili osobno na Trgu Stjepana Radića 1.

Za sve dodatne informacije za pružatelje usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kontakt telefoni su: 01/ 6100 087; 01/6101 250. 

Zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Zahtjevi se podnose putem e-mail adrese: osipovjerenstvo@zagreb.hr, poštom  ili osobno na Trgu Stjepana Radića 1.