clanak False

Usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

29.01.2018.
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine usvojena je na 7. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 21. prosinca 2017., na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba.
 
Zaključak o donošenju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine objavljen je u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 24/2017, link: http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2017&broj=240&akt=0751866F52F0F4CDC1258203002BF0D6

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

Prilog 1. Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća

Prilog 2. Cjelovita analiza stanja

Prilog 3. Izvještaj o provedenom postupku prethodnog vrednovanja

Prilog 4. Izvješće o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Prilog 5. Strateške teme-Mrežni projekti

Akcijski plan

Komunikacijska strategija