clanak False

TEMATSKA RADIONICA VEZANA UZ IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

14.06.2016.

U utorak, 14. lipnja, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je tematska radionica vezana uz izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, a njezin primarni cilj je rasprava sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave o analizi stanja, SWOT analizi i strateškom okviru, odnosno definiranim strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama.
Sudionike radionice je u ime Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pozdravio izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, dipl. ing. arh. koji je naglasio kako mu je drago što su se prisutni pojavili u tako velikom broju. Na radionici su sudjelovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, regionalnih koordinatora, županijskih zavoda te gradskih upravnih tijela Grada Zagreba, uz stručnu podršku Ekonomskog instituta kao moderatora, te predstavnica tvrtke Ecorys, ex-ante evaluatora Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.
Ispred Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada prisutnima se obratio pomoćnik pročelnika mr. sc. Darko Šiško, dipl. ing. geod. koji je naglasio važnost ove radionice, te svima zaželio uspješan daljnji rad i suradnju.
 
Prezentaciju je održala Karolina Bui, dipl. ing. arh., a obuhvatila je teme koje se odnose na uporišta za izradu, proces definiranja obuhvata, proces izrade strategije, te daljnje korake koji će se poduzimati. Kako je u prezentaciji ponovno naglašeno, cijeli proces je započeo u srpnju prošle godine kada je gradonačelnik Grada Zagreba otvorio zajednički sastanak na kojem su se prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave koje će sudjelovati u izradi Strategije i sačinjavati Urbanu aglomeraciju Zagreb, jedinu Urbanu aglomeraciju koja se nalazi na teritoriju triju županija.
 
Grad Zagreb kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb osniva Partnersko vijeće urbanog područja, te zajedno sa Ekonomskim institutom Zagreb i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a uz pomoć svih jedinica lokalne samouprave, izrađuje analizu stanja koja obuhvaća tematska područja Društvo, Gospodarstvo, Urbano okruženje i Okvir upravljanja razvojem. Osim osnovne analize, izrađena je i SWOT analiza, kao i radna verzija strateškog okvira koja podrazumijeva definiranje strateških ciljeva, prioriteta i mjera.
 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada predložio je viziju Urbane aglomeracije koja glasi: „Skladno razvijen metropolitanski prostor zajedničkih inovativnih koncepata“. Daljnji korak koji sve jedinice lokalne samouprave moraju poduzeti je definiranje strateških projekata Urbane aglomeracije, a očekivani učinci su, između ostalog, integrirani, policentrični i ujednačeni prostorni razvoj, daljnje unapređivanje međusobne suradnje, izrada zajedničkog dokumenta i stvaranje preduvjeta za korištenje ITU mehanizama. Naglašeno je i kako je za sljedeći tjedan planirano održavanje 1. i 2. sjednice Partnerskog vijeća, na kojoj će svi članovi i njihove zamjene imati uvid u materijale na koje će se očitovati.
 
Prisutnima se obratila i Ivana Katurić iz tvrtke Urbanex d.o.o., te im pojasnila detalje vezane uz ITU mehanizam. Na prvoj sjednici Partnerskog vijeća prezentirat će se i raspravljati o analizi stanja i strateškom okviru a na drugoj sjednici o mjerama u okviru ITU mehanizama.
Pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Jelena Ricov pojasnila je kako zajedno sa Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Urbanex-om d.o.o. nadgledaju prijavljene projekte, te kako se procedura prijave projekata ubrzala budući da se želi što brže doći do realizacije.
Nakon prezentacija, moderatorice tematske radionice dr. sc. Irena Đokić i dr. sc. Jelena Budak sa Ekonomskog instituta Zagreb još jednom su pojasnile kako će se na radionici zajednički razmotriti svi predloženi strateški ciljevi, prioriteti i mjere, te ih prisutni mogu korigirati i nadopuniti ukoliko to smatraju potrebnim. Rasprava je potrajala oko sat vremena, a rezultat su definirani strateški ciljevi, prioriteti i mjere koji su upućeni Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada koji će pregledati i razmotriti predložene izmjene/dopune i konačno definirati strateški okvir kako bi se pristupilo njegovoj daljnjoj razradi.