clanak False

Turistički vodič

02.01.2023.

Za pružanje usluga turističkog vodiča na području Grada Zagreba fizička osoba mora imati rješenje o ispunjavanju uvjeta koje izdaje ovaj Ured.

Uvjeti za izdavanje takvog rješenja su prema članku 73. stavak 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21) slijedeći:

  • najmanje završena srednja stručna sprema
  • položen stručni ispit za turističkog vodiča (uvjerenje ovlaštenog visokog učilišta)
  •  znanje jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznavanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča podnosi se na obrascu uz koji je potrebno priložiti isprave navedene u istom.
Nakon izdavanja rješenja ovaj Ured šalje nalog Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) za izradu iskaznice turističkog vodiča.

Naknada za izradu iskaznice:
  • Uplatiti iznos 5,97 eura na žiro račun HR4723400091100035352 (Privredna banka Zagreb d.d) u korist  Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) za izradu iskaznice turističkog vodiča


Potrebni obrasci:

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

Odjava pružanja usluga turističkog vodiča