clanak False

Obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja

10.01.2017.
Fizička osoba može obavljati i domaću radinost i sporedno zanimanje uz uvjet da već ne obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se dohodak ili dobit utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost.

Domaća radinost je izrada proizvoda kod kuće osobnim radom.

Sporedno zanimanje podrazumijeva obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge.

Prijava za upis u evidenciju podnosi se na obrascima koji se dobivaju i ispunjavaju u Uredu ili ih možete preuzeti 
ovdje.

Potrebni prilozi:

1. preslika osobne iskaznice

2. dokaz o stručnoj spremi za obavljanje sporednog zanimanja/domaće radinosti ako je potrebno za obavljanje djelatnosti (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti - preslika i original na uvid)

3. dokaz da udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom