clanak False

Stanje na računu i evidencija prometa 24. ožujka 2023.

31.03.2023.
Evidencija uplata i isplata na računu za saniranje posljedica potresa:

IBAN: HR5723600001502749340

Stanje na dan 24.03.2023., xlsx

Račun za posebne namjene