clanak False

Stanje na računu i evidencija prometa 10. veljače 2022.

11.02.2022.
Evidencija uplata i isplata na računu za saniranje posljedica potresa:

IBAN: HR5723600001502749340

Stanje na dan 10.02.2022., xlsx

Račun za posebne namjene