clanak False

Stanje na računu i evidencija prometa 07. srpnja 2021.

13.07.2021.
Evidencija uplata i isplata na računu za saniranje posljedica potresa:

IBAN: HR5723600001502749340

Stanje na dan 07.07.2021., xlsx

Račun za posebne namjene