clanak False

Stanje na računu i evidencija prometa 23. lipnja 2021.

25.06.2021.
Evidencija uplata i isplata na računu za saniranje posljedica potresa:

IBAN: HR5723600001502749340

Stanje na dan 23.06.2021., xlsx

Račun za posebne namjene