clanak False

Stanje na računu i evidencija prometa 20. prosinca 2021.

21.12.2021.
Evidencija uplata i isplata na računu za saniranje posljedica potresa:

IBAN: HR5723600001502749340

Stanje na dan 20.12.2021., xlsx

Račun za posebne namjene