clanak False

Rezultati poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023.

06.03.2023.
MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I MOBILNOST (06.03.2023.)
KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM (06.03.2023.)
INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE (06.03.2023.)
GLAZBENA UMJETNOST (03.03.2023.)
VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST (03.03.2023.)
MUZEJSKA DJELATNOST (01.03. 2023.)
AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST (01.03. 2023.)
DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST ( 21.02.2023.)
KNJIŽNIČNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST TE KNJIŽEVNI PROGRAMI  (15.02.2023.)

Prijavitelji mogu izjaviti prigovor putem Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv).

Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana dostave. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Prigovor se može poslati elektroničkom poštom na adresu: prigovori.javnipoziv2023@zagreb.hr

Popis odbijenih programa i korisnika

Javni pozivi