clanak False

Obrasci

12.04.2024.

Uputa o pravima ispitanika
S
ukladno naputku, kojeg možete vidjeti OVDJE, treba popuniti neispunjene dijelove.
 

 
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Zagrebu s bilo koje osnove, možete vidjeti i preuzeti OVDJE.
Popunjeni Zahtjev podnosi se na e-mail adresu: potvrde.financije@zagreb.hr, ili u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1.

Za izdavanje potvrde naplaćuje se 5,30 € upravne pristojbe.

Pristojba se uplaćuje na: IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007, Model: HR68,
Poziv na broj odobrenja:  5703-OIB, u opisu plaćanja navesti: UP za natječaj „naziv“ i datum objave natječaja.

Potvrda se dostavlja na vašu e-mail adresu u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva u Gradskom uredu za financije i javnu nabavu, te original dostavljamo poštom.
Informacije na telefon: 610-0197 i 610-1257.

 
  • Obrazac za povrat sredstava zbog invaliditeta, možete vidjeti i preuzeti OVDJE.
Zahtjev za povrat neiskorištenog dijela godišnje naknade za ceste, podnosi se u roku od 15 dana od dana odjave vozila, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine 130/12).
Uz zahtjev je potrebno priložiti upravnu pristojbu u iznosu 9,29 EUR.
Pristojba se plaća u državnim biljezima ili uplaćuje na račun Grada Zagreba sa sljedećim podacima:
IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007
Model: HR68
Poziv na broj odobrenja:  5703-OIB
Opis plaćanja: POVRAT NEISKORIŠTENOG DIJELA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ZBOG ODJAVE VOZILA
Informacije se mogu dobiti putem e-mail adrese: povrati.financije@zagreb.hr

 
  • Obrazac za povrat sredstava kod odjave vozila, možete vidjeti i preuzeti OVDJE.
Zahtjev za povrat neiskorištenog dijela godišnje naknade za ceste, podnosi se u roku od 15 dana od dana odjave vozila, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine 130/12).
Uz zahtjev je potrebno priložiti upravnu pristojbu u iznosu 9,29 EUR.
Pristojba se plaća u državnim biljezima ili uplaćuje na račun Grada Zagreba sa sljedećim podacima:
IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007
Model: HR68
Poziv na broj odobrenja:  5703-OIB
Opis plaćanja: POVRAT NEISKORIŠTENOG DIJELA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ZBOG ODJAVE VOZILA
Informacije se mogu dobiti putem e-mail adrese: povrati.financije@zagreb.hr

 
  • Obrazac "Potvrda za uplaćenu godišnju naknadu za ceste", možete vidjeti i preuzeti OVDJE.
 
  • Obrazac iskaza o procjeni fiskalnog učinka, možete vidjeti OVDJE.
Upute za ispunjavanje obrasca iskaza o procjeni fiskalnog učinka, možete vidjeti OVDJE.

Izjava, možete je vidjeti OVDJE.