Predstavnik židovske nacionalne manjine

Službeni naziv: Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba –

נציג המיעוט הלאומי היהודי בעיר זגרב

Predstavnica: Sanja Zoričić Tabaković

Osoba za kontakt: Saša Cvetković

Adresa sjedišta: ŽOZ, Zagreb, Palmotićeva 16

Telefon: 48 28 515; telefaks: 492 26 94.

e-mail: predstavnik.zidovske.nacion.manjine@zg.t-com.hr

web stranica: http://www.zidovi-zagreb.org

Predstavnica je izabrana na izborima 31. svibnja 2015.

Prema popisu stanovništva iz 2011. u Gradu Zagrebu je živjelo 317, a u vrijeme izbora u popis birača  je upisano 199 pripadnika židovske nacionalne manjine.