Predstavnik talijanske nacionalne manjine

Službeni naziv: Predstavnik talijanske nacionalne manjine Grada Zagreba – Rappresentante della minoranza italiana della città di Zagabria

Predstavnik: Oskar Arlant

Osoba za kontakt: Željka Lešić

Adresa sjedišta: Remetinečka cesta 77c, Zagreb

Telefon: 01/6522 600 

telefax: 01/6522 768

e-mail: info@italianiazagabria.com

web: http://www.italianiazagabria.com

Predstavnik je izabran na izborima 31. svibnja 2015.

Prema popisu stanovništva iz 2011. u Gradu Zagrebu je živjelo 399, a u vrijeme izbora, u popis birača  je upisan 251 pripadnik talijanske nacionalne manjine.