Turistički vodič

Za pružanje usluga turističkog vodiča na području Grada Zagreba fizička osoba mora imati rješenje o odobrenju koje izdaje ovaj Ured.

Uvjeti za izdavanje takvog rješenja su prema članku 27. stavak 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 30/14 i 152/14) slijedeći:

- poslovna sposobnost (pribavlja Ured po službenoj dužnosti)
- najmanje završena srednja stručna sprema
- položen stručni ispit za turističkog vodiča (uvjerenje ovlaštenog visokog učilišta)
- znanje jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča (uvjerenje ovlaštenog visokog učilišta)
- da nema, pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju, izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje (pribavlja Ured po službenoj dužnosti).

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja usluga turističkog vodiča podnosi se na  obrascu uz koji je potrebno priložiti isprave navedene u istom.
Nakon izdavanja rješenja o upisu turističkog vodiča u Upisnik turističkih vodiča ovaj Ured šalje nalog Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) za izradu iskaznice turističkog vodiča.

Pristojba:

- Upravna pristojba za rješenje iznosi 70,00 kuna (uplatiti na žiro račun broj HR3423600001813300007, poziv na broj HR68 5703-OIB, u korist proračuna Grada Zagreba, a može se i na prijavu za upis u evidenciju nalijepiti 70 kn u državnim biljezima)

Naknada za izradu iskaznice:

- Uplatiti iznos 45,00kn na žiro račun HR4723400091100035352 (Privredna banka Zagreb d.d) u korist  Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) za izradu iskaznice turističkog vodiča

Potrebni obrasci:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

Odjava pružanja usluga turističkog vodiča