Strategijsko planiranje i razvoj Grada


Strategijsko planiranje je proces definiranja strategije odnosno smjera razvoja Grada u svrhu donošenja odluka o raspoređivanju resursa s ciljem ostvarenja strateških planova. Ono obuhvaća prikupljanje prostornih informacija te istraživanje i vođenje baza podataka o prostoru i stanovništvu Grada (Sektor za strategijske informacije i istraživanja), izradu razvojnih dokumenata Grada (Sektor za strateško planiranje regionalnog razvoja) te provedbu aktivnosti u svrhu pripreme gradskih i drugih razvojnih projekata, kao i njihovu prezentaciju u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada (Sektor za razvoj Grada). U okviru Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada djeluje i (Sektor za prostorno i urbanističko planiranje ).