Predstavnik bugarske nacionalne manjine

Službeni naziv: Predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba – Прдставител на българското малцинство в Град Загреб

Predstavnik: Raško Ivanov

Osoba za kontakt: Ozana Iveković

Adresa sjedišta: Nacionalna zajednica Bugara u RH, Zagreb, Kneza Mislava 13/1

Telefon: 46 49 489; telefaks: 464 94 90.

e-mail: rasko.ivanov@zg.t-com.hr

Predstavnik je izabran na izborima 31. svibnja 2015.

Prema popisu stanovništva iz 2011. u Gradu Zagrebu živi 120, a u vrijeme izbora u popis birača bilo je upisano 99 pripadnika bugarske nacionalne manjine.