Predstavnik ruske nacionalne manjine

Službeni naziv: Predstavnica ruske nacionalne manjine Grada Zagreba - ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА ГОРОДА ЗАГРЕБА


Predstavnica: Galina Kovačević

Osoba za kontakt: Ekaterina Puškarić

Adresa sjedišta: Remetinečka cesta 79b

Telefon/fax: 01/580 22 21

e-mail: ured@rusi-zagreb.hr
web stranica: www.rusi-zagreb.hr

 

Predstavnica je izabrana na izborima 31. svibnja 2015.

Prema popisu stanovništva iz 2011. u Gradu Zagrebu živi 331, a u vrijeme izbora u popis birača je bilo upisano 295 pripadnika ruske nacionalne manjine.