clanak False

Sektor za rad mjesne samouprave

05.02.2024.
Pomoćnica pročelnika za rad mjesne samouprave: Aleksandra Grubić Jureško
Tel: 01/ 610-0938
E-mail: aleksandra.grubic-juresko@zagreb.hr

-obavlja poslove proučavanja i praćenja ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, usklađivanja rada tijela mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, odnosno pojedinim gradskim četvrtima, prikupljanja i obrade podataka o komunalnim i drugim potrebama u pojedinim oblicima mjesne samouprave i o zadovoljavanju tih potreba, usklađivanja suradnje tijela mjesne samouprave s tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim subjektima, pripreme sjednica koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine i predsjednika vijeća gradskih četvrti, komunikacije s građanima i drugim subjektima civilnog društva u svezi sa zadovoljavanjem potreba građana, informiranja javnosti o radu tijela mjesne samouprave, administrativnog, stručnog i tehničkog opsluživanja tijela mjesne samouprave, sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, vođenja evidencija o mjesnim odborima i drugih evidencija vezanih uz rad tijela mjesne samouprave te sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora.

 
ODJEL ZA RAD TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE – I. kat
Voditelj odjela za rad tijela mjesne samouprave: Dalibor Drakula
Tel: 01/ 610-0968
E-mail: dalibor.drakula@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi usklađivanja rada tijela mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, odnosno pojedinim gradskim četvrtima i mjesnim odborima, prikupljanja podataka o komunalnim i drugim potrebama u pojedinim oblicima mjesne samouprave i o zadovoljavanju tih potreba, usklađivanja suradnje tijela mjesne samouprave s tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim subjektima, komunikacije s građanima i drugim subjektima civilnog društva u svezi sa zadovoljavanjem potreba građana, administrativnog, stručnog i tehničkog opsluživanja tijela mjesne samouprave, vođenja evidencija o sastavu i radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora te sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.


POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA – područni uredi Gradske uprave: CentarČrnomerecDubravaMaksimirMedveščakNovi ZagrebPeščenicaSesveteSusedgradTrešnjevka i Trnje.

ODJEL ZA ANALITIČKE POSLOVE  I POSLOVE INFORMIRANJA – I. kat
Voditeljica odjela za analitičke poslove i poslove informiranja: Kristina Martinović
Tel: 01/ 616-6272
E-mail: kristina.martinovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi proučavanja i praćenja ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, obrade podataka o komunalnim i drugim potrebama u pojedinim oblicima mjesne samouprave i o zadovoljavanju tih potreba radi planiranja raspodjele sredstava za financiranje mjesne samouprave, prikupljanja podataka o radu tijela mjesne samouprave, izrade analitičkih materijala o funkcioniranju mjesne samouprave, razrade prijedloga za unapređivanje ustroja i funkcioniranja mjesne samouprave, informiranja građana o radu tijela mjesne samouprave, praćenja i analize sudjelovanja vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora u realizaciji gradskih programa i strateških dokumenata te vođenja zbirnih evidencija vezanih uz rad tijela mjesne samouprave i drugih aspekata funkcioniranja mjesne samouprave u Gradu Zagrebu.